قانون 1
مؤسسه پیشرو قانون ایرانیان
۹ شهریور ۹۴
55
شرکت توسعه تجارت آتیه ایرانیان
۹ شهریور ۹۴

شرکت کیش ۲۰۰۰

PreShopTravelAgency1
شرکت در سال ۲۰۰۰ تاسیس گردیده و حوزه فعالیت های شرکت به شرح زیر می باشد :
.۱ )انجام پرواز های داخلی و خارجی برنامه ای و چارتر به منظور جا به جایی مسافر، بار و پست وهمچنین ارایه خدمات جنبی
۲)انجام عملیات و خدمات هوایی و فرودگاهی، اعم از زمینی و هوایی
۳)ارایه خدمات مسافر و بار و خدمات فرورودگاهی در کلیه فرودگاه های داخل وخارج از کشور
۴)ارایه خدمات زمینی در کلیه فرودگاه های داخل وخارج از کشور
۵)خرید،فروش،اجاره دادن اجاره کردن هواپیما ، موتور ومتفرعات آن نیز آلات و وسایل و لوازم یدکی و سیمو لاتورهای آموزشی و هر گونه تجهیزات زمینی یا معمولی دیگر مربوطه به امور هواپیمایی که مورد نیاز و استفاده باشد
۶)واردات یا صادرات کلیه وسایل، لوازم، تجهیزات،قطعات ولوازم یدکی مربوط به حمل ونقل هوایی و
همچنین وسایل ولوازم و تجهیزات مرتبط جهت ارایه خدمات موضوع شرکت با رعایت ضوابط
۷)انجام کلیه امور بانکی مربوط به ارایه خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر در داخل و خارج از کشور
۸)انجام سرمایه گذاری وفعالیت های اقتصادی در زمینه های گردشگری، تفریحی، توریستی، هتلداری و زمینه های مرتبط با آن و برقراری گشتهای سیاحتی هوایی داخلی وخارجی طبق قوانین مربوطه
۹)تعمیر و نگهداری هواپیماا ووسایل هوانوردی وتجهیزات ذیربط با رعایت مقررات مربوطه
۱۰)ارایه خدمات فنی، مهندسی، تدارکات وتعمیر ونگهداری و انجام تعمیرات کلیه رده های تعمیراتی از خط پرواز تا تعمیرات اساسی انواع هواپیما
۱۱)ایجاد آشیانه وتاسیسات لازم برای ساختن قطعات هواپیما و تعمیر ونگهداری وبازدید اساسی مربوط
به هواپیما وموتور، آلات وادوات دستگاه او قطعات آن و سایر وسایل و تجهیزاتی که در صنعت هواپیمایی مورد استفاده قرار می گیرد
۱۲)ارایه خدمات نگهداری هواپیما، تهیه، تامین وتعمیر قطعات به کلیه شرکت های هواپیمای داخلی وخارجی
۱۳)ایجاد مراکز آموزشی مورد نیاز به منظور ارایه خدمات آموزشی وبرگزاری دوره آموزش خلبان شامل آموزش تئوری و پروازی با سیمولاتور(شبیه ساز) و اشاعه فرهنگ هوانوردی
۱۴) تصدی و تامین امور مربوط به خدمات پشتیبانی زمینی- جابجایی مسافر به هواپیما و بالعکس وتخلیه بارگیری بار وپست در فرودگاههای خدمات ترمینال مسافر کشور شامل نصب پله، تخلیه وبارگیری وبسته
بندی بار،یدک کش .پارک هواپیما و تامین تجهیزات مورد نیاز
۱۵)تهیه و توزیع کترینگ برای شرکت وهمچنین فروش به سایر شرکت های هواپیمایی ایرانی و خارجی
۱۶)انجام کلیه امور بازرگانی وتولیدی و خدماتی و امورمجاز به نحوی که با موضوع شرکت مرتبط باشد
۱۷)تاسیس شعبه ونمایندگی در داخل و خارج از کشور
۱۸)تامین منابع مالی لازم از بانک ها و موسسات مالی واعتبار داخلی و خارجی
۱۹)سرمایه گذاری در قالب مشارکت حقوقی یا تشکیل شرکت های تخصصی لازم و تاسیس این
شرکت ها پس از اخذ مجوز مربوطه از مراجع ذیربط وبا سرمایه گذاری داخلی وخارجی
۲۰)اخذ واعطای نمایندگی از کارخانجات سازنده هواپیما وقطعات ومراکز تعمیراتی، موسسات دارندگان فن آوری
و دانش فنی تخصصی هواپیما،موتور،متعلقات ومتفرعات آن
۲۱ ،)عضویت در مجامع بین الملی به منظور کسب اعتبار و همچنین اعمال استاندارد های سازمان هواپیمایی کشوری ایران ICAOT.FAA.EASA
۲۲)خرید وفروش اوراق بهادار از قبیل مشارکت، اوراق قرضه و….سپرده گذاری در داخل وخارج ازکشور
۲۳)ارایه خدمات مدیریتی و مشاوره ای وتخصصی در صنعت هواپیمایی