در سال 1390 با موضوع فعالیت : مشارکت و سرمایه گذاری و احداث بهره برداری از انواع مجموعه های خدماتی ، رفاهی ، گردشگری ، هتل ها ، هتل آپارتمان ، دهکده های گردشگری ، کمپینگها با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، انعقاد قراردادو معاملاتی به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با موضوع شرکت باشند با سازمانهای دولتی و غیر دولتی ، انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی ، مشتمل بر هرگونه عملیات تجاری ، صنعتی ، خدماتی ، پیمانکاری ، طراحی و مشاوره و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات . شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی ، اخذ نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، برگزاری و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت ( پس از اخذ مجوزهای لازم ) بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای در بازارهای داخلی و خارج از کشور ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و ضمانت نامه های بانکی و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت .